Perfil de Marta Ballarín

Puntos Logros
80 2
Puntuación en contexto de Marta Ballarín
398 armengol 80 puntos
399 Néstor 80 puntos
400 Marta Ballarín 80 puntos
401 Autoescuelas Faro 80 puntos
402 jordi Fontquerni 80 puntos

Logros conseguidos por Marta Ballarín

Ciudadano consciente

Ciudadano consciente

Viajante

Viajante

La vanguardia

La vanguardia

Súper guardian

Súper guardian

Explorador

Explorador

Repara Ciudad