Perfil de Marta Ballarín

Puntos Logros
80 2
Puntuación en contexto de Marta Ballarín
382 Néstor 80 puntos
383 Rafel 80 puntos
384 Marta Ballarín 80 puntos
385 Autoescuelas Faro 80 puntos
386 jordi Fontquerni 80 puntos

Logros conseguidos por Marta Ballarín

Ciudadano consciente

Ciudadano consciente

Viajante

Viajante

La vanguardia

La vanguardia

Súper guardian

Súper guardian

Explorador

Explorador

Repara Ciudad