Perfil de Marta Ballarín

Puntos Logros
80 2
Puntuación en contexto de Marta Ballarín
401 Rafel 80 puntos
402 Niu 80 puntos
403 Marta Ballarín 80 puntos
404 Autoescuelas Faro 80 puntos
405 Jacqueline Honnebier 80 puntos

Logros conseguidos por Marta Ballarín

Ciudadano consciente

Ciudadano consciente

Viajante

Viajante

La vanguardia

La vanguardia

Súper guardian

Súper guardian

Explorador

Explorador

Repara Ciudad